VN
VN
Eng
Slide 1
Dành 60-90 phút để trả lời bộ câu hỏi
Về chúng tôi

Chào mừng đến với công cụ đánh giá năng lực doanh nghiệp

Bộ công cụ được giới thiệu trên cổng thông tin doanh nghiệp của AED-MPI nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tự đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên ba trụ cột:

  • Năng lực đổi mới sáng tạo
  • Năng lực kết nối chuỗi giá trị
  • Năng lực tài chính

Năng lực của doanh nghiệp theo từng trụ cột sẽ được đo lường theo 05 thang đo. Các thang đo được thiết kế dựa trên lý thuyết quản trị, thực hành kinh doanh tốt nhất, và kinh nghiệm thực tiễn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nhiều năm của đội ngũ BK Holdings và INARI và định hướng chỉ đạo của AED-MPI.

Bộ công cụ tự đánh giá trên nền tảng web (SMEs Web-based Self-assessment - SWS) trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư (AED-MPI) và Chương trình WeEmpower Asia- UN WOMEN, triển khai bởi BK Holdings và INARI.

Bộ đánh giá năng lực 3 trụ cột
Thông tin chung của doanh nghiệp
Đổi mới sáng tạo

1. Thành tựu đổi mới sáng tạo

2. Nguồn lực cho đổi mới sáng tạo

3. Thông tin và kết nối hệ sinh thái

4. Triển khai đổi mới sáng tạo

5. Chiến lược và văn hoá cho đổi mới sáng tạo

Kết nối chuỗi giá trị

1. Hoạt động tạo năng lực cốt lõi

2. Tổ chức vận hành theo chuỗi giá trị

3. Kết nối theo chuỗi giá trị

4. Khai thác các kết nối chuỗi giá trị

5. Nâng cấp chuỗi giá trị

Năng lực tài chính

1. Khả năng tài chính

2. Hiểu biết về tài chính

3. Quản trị tài chính

4. Tiếp cận tài chính

5. Tiếp cận dịch vụ tài chính

Bắt đầu đánh giá
Tại sao nên chọn chúng tôi
image
Hiệu quả
Doanh nghiệp tự đánh giá điểm mạnh, điểm yếu từ đó xác định phương án tối ưu nâng cao năng lực; nhiều câu hỏi đã bao hàm gợi ý phương án cho doanh nghiệp
image
Tiện lợi
Câu hỏi tự đánh giá ở dạng lựa chọn, được nhóm theo từng lĩnh vực
image
Tin cậy
Dựa trên lý thuyết quản trị, thực hành kinh doanh tốt nhất, và kinh nghiệm thực tiễn hỗ trợ DNNVV của BK Holdings, INARI và định hướng chỉ đạo của AED-MPI
Câu chuyện ra đời
Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (AED-MPI) - Cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - hợp tác với Chương trình WeEmpowerAsia, UN Women xây dựng Bộ công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bộ công cụ giúp các doanh nghiệp tự đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên ba trụ cột: Năng lực đổi mới sáng tạo, Năng lực kết nối chuỗi giá trị và Năng lực tài chính. Lăng kính giới được lồng ghép xuyên suốt các câu hỏi trong ba trụ cột nhằm đánh giá bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong các trụ cột.
Cách sử dụng
Đăng kí tài khoản
Tài khoản được duyệt
Đăng nhập và tạo hồ sơ
Trả lời bộ câu hỏi
Nhận kết quả dưới dạng biểu đồ
Công cụ đánh giá năng lực doanh nghiệp
Bắt đầu đánh giá
Địa chỉ
Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Số điện thoại
080.43853
Email
thcs@business.gov.vn
© Bản quyền 2021 thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp và UN Women.